Tất cả khách hàng cần hoá đơn GTGT xin vui lòng để lại thông tin Công ty bao gồm :

- Tên Công Ty : 

- Địa Chỉ :

- Mã Số Thuế :

aothethao.net sẽ xuất hoá đơn cho khách hàng!